Marshall 4001 Studio 15 Combo

€1,299.00

Marshall 4001 Studio 15

NL - Engeland, 1985

Een kwaliteits-buizencombo met een aantal unieke “studio” eigenschappen, zoals een ingebouwde attenuator, een gebalanceerde XLR lijn uitgang, Gelijkstroom op de gloeidraden van de voorversterker voor een minimum aan brom en ruis. En, niet te vergeten: Verzadiging van die eindbuizen bij een relatief laag vermogen vanwege die 6V6 eindbuizen en de master volume die pas na de fasedraaier ingrijpt.

“Maar wat doet dit alles met het geluid” hoor ik u vragen, welnu hij klinkt erg als een JCM800 die met zijn gain knop tot 8 kan gaan. Denk aan een goed bluesrock geluid à la Gary Moore of Joe Bonamassa. Het nèt iets over het randje van clean heen doet deze bijzonder goed.

Maar de laag respons is anders dan bij een JCM800 + gesloten cabinet. Vergeet niet dat dit een 1x 12” combo is met een open achterkant.. (waarbij niets in de weg staat om deze versterker desgewenst aan te sluiten op een gesloten cabinet..)  Maar desalniettemin levert dit combo een zeer behoorlijke sound die live prima door de mix heen prikt. In de cleanere standen geeft deze “open back” combo wat van de beste clean sounds die Marshall in het JCM 800 tijdperk aanbood.

Enige waarschuwingswoorden zijn hier op hun plaats: In 1985 hadden gitaren geen “treble bleed condensatoren”, maar gain knopjes van sommige versterkers dus juist wel.. Om de versterker tot zijn volle glory te kunnen benutten is het belangrijk om gitaren zonder “treble bleed” te gebruiken. (een simpel knipje van één van de condensatorpootjes is voldoende). Deze versterker is op zijn best als de gain knop niet te laag staat, en je de volumeknop van de gitaar gebruikt als gain knop. Dat is iets waar je aan moet wennen, maar dat is zo bij elke vroege JCM800.

Gitaristen die dit bovenstaande niet door hebben zullen deze versterker vaak te helder/schel vinden klinken.

Nog wat andere interessante info: Deze versterker is voorzien van een “Marshall G12 Vintage by Celestion” luidspreker. Dit was het prototype voor (maar niet dezelfde als) de inmiddels beroemde Celestion G12 Vintage 30 gitaarluidspreker.

De Marshall 5001 Studio 15 lijkt redelijk zeldzaam. Ook al is hij van 1985 tot 1992 in productie geweest gaan er geruchten dat er zo’n 400 tot 600 van gemaakt zijn. Ze waren destijds duur*, en voor datzelfde geld kon je ook meer Marshall vermogen kopen! Kleine buizenversterkers waren destijds niet zo populair als nu.

Dit is er eentje uit de eerste serie van 1985 en verkeert in near mint conditie. Is onlangs voorzien van nieuwe Tung Sol buizen, en is nagekeken.

*Duur om te produceren: Denk aan die speciaal voor deze versterker gemaakte uitgangstrafo met die extra wikkeling voor de gebalanceerde uitgang, er zijn vrijwel geen andere versterkers op de markt met deze mogelijkheid. Maar wellicht duur toch ook uniek, want deze XLR out geeft zowel de eindversterker als een uniek deel van de luidspreker respons. Wil hier iemand in serie gaan reampen?

 

 

ENG - England, 1985

A  high quality valve combo with some unique “Studio” features, like a built in attenuator, a balanced XLR line out, DC on preamp filaments for ultra low hum and noise. And let us not forget: Power amp saturation at low wattages due to the 6V6 powertubes and the “post phase inverter master volume”.

“But what does it do in terms of sound?” I hear you ask..  Well, its very JCM800 like, but one that can only go to a gain of 8.  Think of a good  blues rock tone à la Gary Moore and Joe Bonamassa. It does the edge of breakup thing extremely well.

Also its low-end response is different from a JCM 800 going into a sealed cabinet. Let’s not forget this is a 12” open back combo.. (which can be plugged in to a sealed cabinet if you wish..)  But nevertheless delivers the goods.  In cleaner settings this open backed cab gives some of the best clean sounds Marshall has ever had on offer in the JCM 800 era.

A word of caution: In 1985 guitars did not have treble bleed capacitors, but gain knobs of some amps did..  To fully appreciate this amp, you need to make sure your guitar is free of a treble bleed cap (a simple snip will do). This amp really excels at higher gain settings with the volume pot of the guitar controlling the gain. This is something you may have to get used to, as with any early JCM800.

People who do not know the above will often find this amp sounding too bright.

Other points of interest: This amp features a “Marshall G12 Vintage by Celestion” speaker. This loudspeaker was the precursor to (but not the same as) the now  famous Celestion G12 Vintage 30 guitar loudspeaker.

It seems to be quite rare, while made from 1985 till 1992 there are rumours of only about 400-600 having been made, they were expensive* at the time, and for the same money more power could be bought!  At the time small tube preamps weren’t as popular as they are now.

This one is from the first series of 1985, and is in near mint condition. Recently got new Tung Sol Tubes installed and serviced.

*just think of the purposely made output transformer with an extra winding for the balanced XLR out, there are hardly any other amps on the market with this expensive feature..  But it’s a great feature as the XLR out will pick up a very unique part of the speaker response.. Reamping in series anyone?